CONNECTIVE INSTITUTE STRATEGI OCH GRAFIK

»Den nya kraften växer som en blomma.«

ETT INSTITUT FÖR BÅDE KROPP OCH SJÄL

I uppdraget ingick att skapa ett grafiskt uttryck där man fick ihop känslan av en större kedja samtidigt som inte det personliga fick tappas bort. Men först tog vi fram en kommunikativ strategi som utmynnade i "Nya krafter". Dels för att man ger sina deltagare nya krafter men också för att Connective Institutes fokus ligger på en ny form av yoga. De fokuserar på bindväven som håller samman alla kroppens delar.

GRAFISK VERKTYGSLÅDA

I den grafiska verktygslådan så finns alla delar som sätter rätt ton för Connective Institute. Allt avstämt mot deras kommunikativa strategi som säkerställer ett enhetligt uppträdande i alla lägen.

 

 

TILLBAKA