TECH TALK KOMMUNIKATIONSKONCEPT

»En tydlig symbol där kunskapen överlappar varandra.«

EN FLEXIBEL GRAFIK

För att kunna användas i flera olika applikationer, både print och digitalt, så togs en grafik fram där man kan använda delar eller helheten.

SAMMA UPPLÄGG ÖVER HELA VÄRLDEN

I konceptet finns förutom gemensam grafik också dokumentation som hjälper de som arrangerar ett Tech Talk att alla bitar faller på plats.

 

VINJETTER FÖR WEB

Ett exempel på vinjetter där delar av grafiken används för att tydliggöra enskilda delar. Samtidigt som allt hänger ihop.

 

 

TILLBAKA