• Sparar tid

• Alla drar åt samma håll

• Stärker varumärket

• Säkerställer konsekvent uppträdande

»Vi definierar

varumärkets själ.

 

Ett fundament som
all kommunikation vilar på.«

Alla behöver en plan. Först när du har en plan vet du vad som ska göras och kan kommunicera ut det i organisationen. Oavsett om det gäller tre eller trehundra personer. Först när du har en plan kan du jämföra det faktiska utfallet med det planerade och utifrån det justera din insats. Du sparar tid och är snabbt uppe på benen igen. Samma sak när det plötsligt dyker upp erbjudanden att närvara i vissa sammanhang, till exempel ett event eller genom annonsering, då vet ni om det är rätt forum för er och i så fall vad ni ska kommunicera. De som inte har en plan får göra hela jobbet varje gång.

 

STORA OCH SMÅ FÖRETAG

Vi har erfarenhet från både stora och små företag. Vi har hjälpt dem att hitta sin själ och se till att alla drar åt samma håll. Särskilt viktigt för mindre företag där starka entreprenörer i medvind missat att implementera varumärkets förhållningssätt ut i organisationen. Vi hjälper er säkerställa att företagets DNA sitter i varumärket och inte enbart i enskilda nyckelpersoner. Tänk på att det är mycket svårare att kopiera personlighet och själ än produktkvalitet.

 

EN PRECIS BILD AV NULÄGET

Metoderna för att ta fram en kommunikativ strategi är olika beroende på företagets storlek men vi försöker få en så precis bild av nuläget som möjligt. Uppfattningen idag, hos befintliga och presumtiva kunder, era anställda och era delägare. Detta kan man göra genom workshops och intervjuer bland annat.

 

FRAMTIDEN

På samma sätt försöker vi få en tydlig bild av vart ni är på väg. Vi prövar er affärs­idé och ser om den behöver utvecklas eller definieras tydligare.

 

MISSION, VISION, KÄRNVÄRDEN

Slutleveransen är ett strategiskt dokument med bland annat mission, vision, kärnvärden och hur man förhåller sig till detta i praktiken. Helt enkelt en definition av varumärkets personlighet – dess förhållningssätt gentemot omvärlden.

 

EN PLATTFORM ATT BYGGA PÅ

All kommunikation utgår från detta dokument. Exempel på extern kommunikation är web, trycksaker och annonser, butiksmaterial, dekor på bilar och relationsmarknads­föring. Intern kommunikation kan till exempel vara en sälj-kickoff, motivations­program, konceptimplementering med mera. Plattformen används också när man skall ­utveckla nya produkter, och hitta nya kanaler att nå ut med era varor.

 

Kontakta oss för referenser till företag som vi hjälpt att definiera deras själ.