»Den grafiska profilen är ofta det första du möter.

 

Vi ser till att profil och kommunikation drar åt samma håll.«

• Snabbar upp kommunikation

• Skapar tydlighet

• Stärker företagsidentitet

• Säljer produkter

En produkt är något som tillverkas i en fabrik. Ett varumärke är något som köps av en kund. Starka varumärken omger oss överallt. Det räcker med att se en logotype för att du ska veta om det handlar om en snabb hamburgare eller en snabb bil. Ibland behövs inte ens det, det kan räcka med ett typsnitt eller en färg så vet du vem det är som talar. Det är resultatet av ett långsiktigt arbete med sitt varumärke och grafiska profil.

 

ESSENSEN AV DITT FÖRHÅLLNINGSSÄTT

Vi älskar att jobba med profilerande design! Det är essensen av den kommunikativa strategin nedkokad till ett märke. Oavsett om du är en stor eller liten aktör så kan vi hjälpa dig att ta fram en grafisk verktygslåda. Den kan innehålla logotype, färger, mönster, typsnitt och fotomanér till exempel.

 

TYDLIG PROFIL EN STYRKA

En genomarbetad grafisk profil skapar tydlighet, bygger varumärket långsiktigt och säljer produkter. Detta kan alla stora och starka varumärken vittna om. Vi hjälper dig att hitta rätt uttryck för ditt företag så du sänder rätt signaler till omvärlden.

 

Här nedan ser du exempel på logotyper vi tagit fram.